< terug naar projecten overzicht

Procesbegeleiding Kindpark Boekel

SAAMscholen – St. GOO – Gemeente Boekel

Vanwege de gezamenlijke nieuwbouwplannen van OBS de Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog diende de gehele buitenruimte volledig heringericht te worden. Ook Kindcentrum Octopus maakt gebruik van dit gezamenlijke schoolplein. Schoolpleinadvies heeft in dit project 2 schoolbesturen, 3 schooldirecties en overige gebruikende organisaties in het proces begeleid om tot een gewenste inrichting van de buitenruimte te komen. Een openbaar toegankelijke speelplek voor het gehele dorp met aandacht voor groen en natuur, toegankelijkheid voor kinderen met en zonder beperking en met de wensen van de kinderen als basis.

 

Onderdelen die hierbij aan bod kwamen zijn o.a. opstellen van een planning – inventarisatie van wensen van gebruikers – draagvlak creëren tijdens buurtbijeenkomsten – kinderparticipatie – ouderparticipatie – briefing richting ontwerpers – organisatie ontwerpersbijeenkomst – begeleiding van het ontwerptraject – opstellen projectplan – aanvragen van subsidies en fondsen – opzetten crowdfundingpagina – relatiemanagement donateurs – opstellen persberichten en sponsorbrief – inzet sociale en lokale media – controle uitvoering vs. opdracht – organisatie openingsfeest i.s.m. schooldirecties – documentatie t.a.v. beheer – onderhoud en gebruik.

 

Verschenen persberichten

Link naar crowdfundingpagina

Verschenen in de nieuwsbrief van Basisschool de Regenboog

https://www.regenboogboekel.nl/bestanden/477986/regendruppel_36_2017-2018.pdf