Procesbegeleiding

Begeleiding van het projectteam in het proces om tot de gewenste buitenruimte te komen. Onderdelen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Initiatieffase – wat zijn de ideeën en mogelijkheden?
  • Inventarisatiefase – in gesprek met betrokkenen – kinderparticipatie
  • Ontwerpfase – op basis van de inventarisatie wordt een ontwerp samengesteld
  • Financieringsfase – voorbereiden en aanvragen subsidies en fondsen – crowdfunding – sponsoring
  • Uitvoeringsfase – selectie aannemer – opdrachtverstrekking – afstemmen planning
  • Beheer/Onderhoud – Opstellen beheer- en onderhoudsplan in samenwerking met uitvoerende partij / team / hovenier

 

Stap voor stap wordt uw organisatie begeleid en geadviseerd. Het creëren van draagvlak voor de plannen met (kinder-)participatie, het samenstellen van een projectplan, in gesprek gaan met stakeholders, het organiseren van buurtbijeenkomsten, vragen en informeren van ontwerpers, het aanvragen van subsidies. Dit gehele proces kunt u door Buitenruimteadvies laten regisseren.

 

Workshops

Gaat uw organisatie liever zelf aan de slag met de buitenruimte? Buitenruimteadvies helpt u graag op weg met een workshop “in 10 stappen van grijs naar groen”.

Ga ook aan de slag met de buitenruimte en neem contact op voor een vrijblijvende afspraak via info@buitenruimteadvies.nl.

Procesbegeleiding Kindpark Boekel

Vanwege de gezamenlijke nieuwbouwplannen van OBS de Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog diende de gehele buitenruimte volledig heringericht te worden.

Herinrichting schoolplein Basisschool de Horizon

Procesbegeleiding – Opstellen projectplan – Lobby richting gemeente en dorpsraad – Begeleiding ontwerpproces – Fondsenwerving en subsidies